Anh chàng độc thân được thịt vợ hàng xóm Ai Kano dâm đãng , nên im lặng. ] Không vì vậy mà Đại quên cuộc chiến trước mắt với băng Tám Sọ và Hiếu “nhỏ”. Nghe theo ý Lý Ngọc, Kẹt thang máy cùng chị hàng xóm Ai Kano nóng bỏng sau khi chiếm được căn cứ trọng điểm của địch thì Đại án binh bất động nuôi quân chờ cuộc chiến lớn đánh thẳng vào yết hầu địch nên cả tháng qua anh hầu như chỉ tập trung phát triển địa bàn phô trương thanh thế. Hiếu “nhỏ” lẫn Tám Sọ nhiều lần tức tối cho người lén phá hoại nhưng không