Bố chồng tắm chung với con dâu Nina Kosaka mông to , Cảnh Chí Tôn, Bố chồng làm liều địt con dâu Nina Kosaka nõn nà nếu bị Cấm Kỵ dò xét chắc chắn bại lộ. “Ai nói đây là hóa Thân Long Châu?” Long Thần Chi Hậu lắc đầu: “Ta cũng biết mang theo ý đồ gia nhập Đạo Yêu Thánh Địa chính là hành vi cửu tử nhất sinh, vì vậy trực tiếp sử dụng phân thân của ta, bên trong chứa đựng một nửa linh hồn thật thụ, không khác nhiều so với bản thể…” “Ồ… Vậy đây đúng là Huyễn Nhi rồi.” Lạc Nam cảm thấy thú vị. “Nhưng dù