Bỏ thuốc kích dục rồi địt nữ đồng nghiệp Kami Anna nhiều nước , nhất Quỷ Tộc. “Đừng! Trúng kế rồi!” Pháp Thần Tộc Trưởng quát lên. Đáng tiếc đã muộn. Khi Lôi Thần Lực bá đạo giáng xuống, Phim sex tình một đêm với sếp nữ Kami Anna khát tình Cuồng Quỷ Quân, Thạch Quỷ Quân và Mộc Quỷ Quân đã sớm thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của mình, chấp nhận nghênh đón Lôi Thần Lực. OÀNH OÀNH OÀNH… Lôi Thần Lực giáng lâm huỷ thiên diệt địa, hàng chục vạn dặm chìm trong biển lôi đình. Nhưng ở bên dưới, Cuồng Quỷ Quân,