Cậu học sinh may mắn và nữ lớp trưởng Arata Arina gợi cảm , máu sẽ khiến thực lực ta suy yếu, Học làm tình cùng cô bạn học Arata Arina lồn khít vậy có dám đánh với bổn hoàng một trận?” Đế Diệt Lâm đương nhiên không dám, chiến lực của hắn chỉ vượt trên Quỷ Hoàng Thiên một chút, mà nghe nói Quỷ Hoàng Thiên dù thi triển Chân Dung Quỷ Hoàng vẫn chết dưới tay Khuynh Hoàng Mị, hắn đâu có ngu mà đấu với nàng? Vậy nên Đế Diệt Lâm cười gằn, tìm cớ nói: “Ngươi là trường hợp đặc biệt được luyện hóa hai dòng máu mạnh