Chịch xã giao cùng nữ thư ký Kawakita Saika vú to , Viễn tự nhiên sẽ không phản đối, chớ thấy hắn ở Nguyên Thạch Trấn là cao thủ đỉnh cao, nhưng ở Cửu Linh Tông lại không quan trọng gì, tu vi như hắn ở bên trong tông có một bó to! Bởi vậy nịnh bợ cô gia tự nhiên là đúng, Chịch xã giao cùng nữ thư ký Kawakita Saika ngọt nước nói không chừng còn có hy vọng tiến vào Tụ Linh Cảnh đấy! Chu Hằng cùng Phùng Đằng Viễn thương lượng một chút, mới biết được Cửu Linh Tông ở Phong Vũ Thành, tuy rằng cũng ở dưới