Chuyến cắm trại sung sướng cùng em hàng xóm Aika Yumeno mông to , mét là có thể đến. – Haha… tôi cũng nhìn thấy, cố gắng lên! Chu Hồng Kỳ cũng mừng rỡ kêu to, có rất nhiều người trong lúc tuyệt vọng, bất ngờ trông thấy hy vọng thì vui mừng đến phát cuồng, nhưng Chu Hồng Kỳ lại không có sự phấn khởi quá khích như mọi người phụ nữ thông thường khác… Vương Nhất reo lên xong, Nửa đêm lẻn vào địt em hàng xóm Aika Yumeno lồn đẹp đồng thời đem hai cánh tay vòng ra phía sau nâng cái mông Chu Hồng Kỳ lên, giống như là lưng cỏng một đứa bé vậy, thỉnh thoảng còn xóc cái mông của cô lên, nếu không thì cô sẽ bị tuột xuống.