Đến nhà học thêm được đụ luôn chị gái bạn học Aika Yamagishi vú to , hồn. Vậy nên chỉ sau vài phút ngắn ngũi, Nam sinh số hưởng thịt luôn chị gái bạn học Aika Yamagishi khát tình Đao Diệt Tuân toàn thân đã đẫm máu, triệt để nằm hấp hối như cá nằm trên thớt… “Trẫm thu ngươi là nô vĩnh thế.” Lạc Nam cười nhạt bước lên, rút ra Linh Hồn của Đao Diệt Tuân luyện hóa thành U Hồn Nô Lệ, đem thi thể nát bấy của hắn ném vào Cường Thi Trì bồi dưỡng, sau đó lại biến thành một Cương Thi, gia nhập Ma Cương Vệ. KENG! Bá Chủ Chiến Kỳ ngân vang một lần nữa sau đó dập tắt, toàn bộ cổ áp bách uy nghiêm kinh khủng mà Lạc Nam vừa tỏa ra liền tiêu tan