Đến nhà sống chung địt luôn mẹ vợ Ririko Kinoshita gợi cảm Thắng và cảnh sát hình sự huyện cũng như công an thị trấn của lão Tới mặc dù là thấy đám người của nhà họ Hứa tới gần cổng chùa nhưng không ngăn cản. Một vài cảnh sát hình sự huyện cũng đã nhận ra vài tên cộm cán ở huyện. Những tên còn lại rất lạ càng bổ sung suy đoán. Đám người nhà họ Hứa kéo hùng binh tới nhưng lại không có ai ra ngăn chặn thì lại càng dương dương đắc ý nghĩ rằng đám chuột nhắt kia nhìn thấy các đại ca ở Chúc Sơn đã sợ đến té đái vãi phân ra rồi. Bọn chúng đập cổng chùa ầm ầm