Địt nát lồn chị gái người yêu Sayama Ai vắng chồng, mà ông Dũng đó không có khả năng đó thì cô Dung có thai với ai? Chẳng phải như vậy ảnh hưởng đến danh dự của nhà ông không? – Cháu thực sự muốn chuyện đó sao? Làm sao có thể chứ, nó đã 55 rồi… – Có thể hay không thì cứ thử rồi sẽ biết thôi. Mà không chỉ có ông Dũng có được điều đó đâu, Ăn vụng cùng chị gái vợ Sayama Ai lồn hồng ông cũng có điều đó mà. Ông chuẩn bị tinh thần đi, mai ông sẽ được gặp lại con trai đang ngồi tù cả ngày thôi. Và chú ấy cũng được làm cái chuyện truyền giống mà 15 năm nay không được làm để sinh thêm cháu cho ông.