Địt tập thể nữ bác sĩ Moko Sakura nõn nà hiệp cứu bần với bà con nông dân để vững ghế cán bộ huyện. Do xuất thân từ bên TQ nên hiện nay các mối làm ăn và hợp tác của nhà họ Hứa cũng chủ yếu ở bên TQ nên Nguyệt không thể tác động gì được. Nhưng Nguyệt không nản chí và vẫn cho người âm thầm theo dõi mọi biến động và điều tra nhà họ Hứa. Nguyệt đã thấy được đường lối của mình. Nó bắt nguồn từ cái tập tục lấy 3 bà vợ của đàn ông gia tộc họ Hứa và tính máu me đỏ đen của vài người gia tộc họ Hứa. Nguyệt nói với tôi rằng từ thời ông cụ trở về