Em thư ký đã có chồng và sếp già Jun Suehiro khát tình , Đạo Hoả – Tử Linh Thần Diễm ngưng tụ ra 18 viên Hoả Chủng tự xưng là Tử Linh Thần Sứ, bắt cóc những nhân vật có tiềm năng về bồi dưỡng, cấy Hoả Chủng vào cơ thể bọn hắn chờ ngày thu hoạch.” “Chưa dừng lại ở đó, 18 tên Tử Linh Thần Sứ chỉ là thủ đoạn để thu hút dư luận ngoài ánh sáng, Phim sex nữ nhân viên và giám đốc già Jun Suehiro nứng lồn trong bóng tối ngươi vẫn tiếp tục âm thầm bắt cóc rất nhiều kẻ khác để cấy vào Hoả Chủng, số lượng đông đảo vô