Giả vờ ốm để làm thịt nữ bác sĩ Yua Mikami thèm cặc , Kỹ, Phật Thế như thái sơn áp đỉnh trấn đến toàn thân của hắn không thể động đậy, ngay cả thi triển thần thông cũng không tài nào làm được. “Càn rỡ!” Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, trường không bị xé rách, một tên nam tử cao cao tại thượng hàng lâm, Đi khám bệnh được chén nữ bác sĩ Yua Mikami thèm cặc sau lưng hắn chính là đôi cánh Niết Bàn Ma Lôi đang điên cuồng vũ động. “Đại Trưởng Lão cứu mạng a…” Trong mắt Chân Long Nhị Thái Tử hiện lên hy vọng.