Giám đốc gà và nhân viên mới Jun Suehiro dâm dục, đã trải qua loại lên đỉnh kia sau khi dùng thuốc chứ. Sau lần đó con cảm – thấy thật tồi tệ. Con không đi tiểu bất thường vào ngày hôm sau sau khi lên đỉnh. – Sao? Tường Vi, sao con lại đột nhiên nói vậy? Con bị bệnh, đây không phải là chuyện tốt sao? Con khóc cái gì? – Nhưng tác dụng phụ của loại thuốc kia, chính là con cần dùng đầu lưỡi liếm liếm chất lỏng của mình, chất lỏng như đêm đó, Giám đốc gà và vợ nhân viên Jun Suehiro lồn đẹp ở chỗ này cường độ lên đỉnh, mức độ nghẹn nước tiểu bằng hoặc cao hơn mới được. Nếu không trong đầu con đều