Hợp tác cắm sừng cùng vợ đồng nghiệp Tominaga Nonoka lồn hồng , có gì kỳ lạ… ý của tiểu thư là sao?” “Như vậy thì tốt rồi…” Trương Nhã Trâm thở phào một hơi: “Bởi vì Đạo Xu vừa mới nghiên cứu thành, sợ có điều gì còn sai sót.” “Thì ra là thế…” Lạc Nam gật gù, chợt cười nói: “Trước đây tại hạ cứ nghĩ Dị Nguyên Hội và Trân Bảo Lâu là thế lực kinh doanh, chắc hẳn sẽ cạnh tranh với nhau, Những lần khoái lạc cùng vợ đồng nghiệp Tominaga Nonoka nõn nà không ngờ các vị còn có mối quan hệ hợp tác thân thiết.” Trương Nhã Trâm mỉm