Lão già đơn thân được chén bạn học của con Sayaka Otoshiro khát tình, chỉ làm kinh doanh thông thường cứ cho là thay chị quản lý tập đoàn của chị đi thì các em thử nghĩ coi là với số lượng vợ như anh ấy đang có thì nó có đủ cho những đứa con của chúng ta không? Tập đoàn, công ty của chị có đủ chứa tất cả con của chúng ta làm việc thoải mái trong đó không? Hay là anh ấy sẽ có sự ưu tiên ví dụ trước hết cho cu Thóc, hay con của Tuyết, Gạ gẫm phá trinh bạn của con gái Sayaka Otoshiro cuồng dâm của Thúy, của Hương còn con của những người khác thì không được như vậy phải tự lực kiếm sống? Rồi nếu anh ấy chỉ là một doanh nhân