Lấp đầy khoảng trống giúp mẹ kế Iioka Kanako thiếu thốn , của Huyết Chiêu Dương. “Phía Bắc của Nam Vực là nơi tiếp giáp gần nhất với Trung Châu, chúng ta sẽ băng qua Nam Vực.” Huyết Chiêu Dương nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu, Lấp đầy khoảng trống giúp vợ hàng xóm Iioka Kanako mông đẹp mặc dù Trung Châu nằm ở trung tâm Nguyên Giới, nhưng điều này không có nghĩa tất cả Ngũ Châu Tứ Vực đều giáp ranh với nó. Giống như Tây Châu và Kiếm Châu không hề giáp với Trung Châu, ngược lại phải thông qua Nam Vực là con đường nhanh nhất nếu xuất phát từ Tây Châu như hắn và Huyết Chiêu Dương lúc này. “Nàng ghé ngang Thổ Hành Tông giúp