Mối tình bố chồng và con dâu Yui Hatano lồn hồng, cháu lại xích mích. Thôi các cháu cứ vào trong đi, cô đợi ở ngoài này là được. – Không được, Mối tình bố chồng và con dâu Yui Hatano nõn nà cháu nói rồi cô phải đi cùng cháu. Chuyện cháu muốn nói với cô vô cùng quan trọng và chỉ nói được trong phòng thôi. Cô không muốn cứu chị em cái Yến hay cứu chính bản thân cô thì cô không cần theo cháu cũng được. Còn Hân thì có thể đi theo hay không là tùy. Mà anh, anh hỏi xem ở đây có miếng vải nào có thể dùng để bịt mắt được không? – Ở chỗ anh có miếng vải nào dùng để bịt mắt không? Tôi hỏi anh quản lý…