Mối tình sếp già và em nhân viên Jun Suehiro vắng chồng , mấy lần xuất hiện nguyên liệu đúc Đạo Binh rồi.” Lạc Nam gật gù vuốt cằm. Lần này Vòng Quay Danh Vọng thỏa mãn nhu cầu của hắn. Bởi vì đang muốn tìm kiếm nguyên liệu thăng cấp Lạc Thần Cung, Mối tình sếp già và nữ cấp dưới Jun Suehiro lồn khít Vòng Quay Danh Vọng đã xuất hiện hai món chính là Mảnh Vỡ Đại Đạo và Ngân Hà Vẫn Thạch. Mà hắn thì đang muốn rèn luyện cơ thể, vừa lúc bên trên lại có Trụ Thiên Nhũ… đây chính là tài nguyên luyện thể cao cấp