Ngoại tình cùng nữ chủ tịch Ayaka Kawakita khát tình, cha giúp con đi… Bây giờ con nghẹn gần được rồi, cha, để con bú cặc cho cha nha, hoặc là cha cho con uống thuốc, sau đó làm gì với con đều được cả, cha, con muốn một lần nữa lên đỉnh như thế. Tối nay anh Thành sẽ về… về á… lên đỉnh… lên đỉnh… cha… làm con phun ra một lần đi… con cảm thấy hết nhịn nổi rồi… A!!! Phun… phun… Nhìn con dâu sắp bắt đầu mê sảng, Ngoại tình cùng nữ đồng nghiệp Ayaka Kawakita cuồng dâm khoái cảm này thật sự là mạnh mẽ a! – Được rồi, Tường Vi, con chờ cha một chút, cha đi lấy thuốc. Nói xong tôi đi về cầm thuốc, thuận tiện bỏ