Nhân viên may mắn được thịt nữ giám đốc Yu Shinoda thèm cặc , phán đoán, bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào Phi Vân Bộ để tùy cơ ứng biến. Đây là lần đầu hắn mất đi khống chế chiến cuộc. – Xem bổn tọa đá đá đá! Con lừa đen này hô to gọi nhỏ: – Xú tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của bổn tọa, còn không mau mau quỳ xuống nhận thua, cầu xin làm nô lệ cho bốn tọa! Nếu không bổn tọa một cước đá bể cái mông của ngươi! – Ở trước mặt bổn tọa, Nhân viên may mắn được thịt sếp nữ Yu Shinoda mông to ngươi ngay cả một