Những lần lên đỉnh cùng chị đối tác Mizuki Yayoi nóng bỏng , là Cửu Cảnh Chí Tôn.” Ẩn Thanh Ảnh thận trọng nói: “Nhưng tình báo của Ẩn Không Tộc không xác định được ngoài Tộc Trưởng và Đại Trưởng Lão, Chuyến công tác sung sướng cùng chị đối tác Mizuki Yayoi mông đẹp Ẩn Không Tộc liệu có còn Cửu Cảnh Chí Tôn nào khác hay không.” “Trước mắt là hai Cửu Cảnh Chí Tôn à…” Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Hắn sẽ không quên ân oán của mình và Thời Không Tộc, nếu để bọn chúng biết Hư Không Cẩu đang ở chỗ của mình, chắc chắn lại sẽ có phiền toái xảy ra. Nhưng với thực lực và phe cánh hiện tại, Lạc Nam cũng không sợ lắm. Thậm chí hắn cảm