Những lần vụng trộm khoái lạc cùng bạn của vợ Rena Miyashita vắng chồng , Điểm Danh Vọng dò thám tin tức, Những lần vụng trộm khoái lạc cùng bạn của vợ Rena Miyashita vắng chồng sau đó danh tiếng của Thiên Cơ Lâu truyền ra khiến Điểm Danh Vọng thu về như cũ. “Bẩm chủ công, ta giao dịch được 3 loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính, 2 loại nguyên liệu đúc Tuyên Cổ Pháp Tướng theo lời chủ công căn dặn.” Hận bẩm báo. “Ở chỗ của thiếp thân thì giao dịch được 8 loại Thiên Địa Dị Vật, một lượng tài nguyên Long Tộc tu luyện cao cấp.” La Âm Khinh Nhạn nói rằng.