Ông chủ già số hưởng và nữ nhân viên Riri Nanatsumori lồn đẹp, bảo nó sẽ ở bên tao. – Mà chú thấy chị Lý thế nào? – Mày hỏi vậy là có ý gì? – Chú cứ trả lời câu hỏi của cháu, chú thấy chị Lý thế nào? Chú nghĩ thế nào nếu chú được địt chị ấy. – Nó cũng được. Sao mày nói sao, Ông chủ già số hưởng và em thư ký Riri Nanatsumori nứng lồn tao… tao được… ấy nó ư. – Đúng vậy. Chị ấy cũng không hạnh phúc với chồng, chồng chị ấy không biết cách làm cho chị ấy sướng. Cháu nghĩ là chú đủ sức đó. Vì vậy nếu chú chấp nhận với mợ, chấp nhận quá khứ của mợ và cả chuyện tương lai mợ để cho hai anh Thông Chiến nhà bá Nụ đây địt thì