Qua đêm trong khách sạn cùng nữ giám đốc Yuko Ono vắng chồng , Ngả Tùng Đào, là trọng tài ngày khiêu chiến lần này, dựa theo quy củ, Cậu nhân viên số hưởng và sếp nữ Yuko Ono lồn khít trước khi mặt trời lặn, tất cả đệ tử ngoại môn đều có thể phát ra khiêu chiến, bắt đầu đi! Dứt khoát như vậy. Ánh mắt Chu Hằng căng thẳng, hắn biết chỉ có cường giả Tụ Linh Cảnh mới có thể đảm nhiệm trọng tài, bởi vậy Ngả Tùng Đào này đương nhiên là tồn tại Tụ Linh Cảnh! Nhưng nhìn từ bề ngoài, lại không có chỗ nào khác lạ, bình