Sếp gây áp lực để địt nữ thư ký Natsu Igarashi ngọt nước , vẫn chưa đến đến tuyệt lộ, đây là ý nghỉ của chung hai người. – A, chiếc cano chìm mất rồi ! Khi bọn họ định bám vào chiếc cano, lúc này mới phát hiện trên mặt biển đã là không còn có cái gì nữa, ngoại trừ cuồn cuộn bọt nước, Sếp già hồi xuân chén luôn em nhân viên Natsu Igarashi nhiều nước chiếc thuyền không biết là bị cuống phong thổi bay đi hay là chìm nghỉm rồi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Mắt thấy là dựa vào Vương Nhất lôi kéo hai tay của mình, nên mình mới không có chìm sâu xuống dưới đáy biển, chỉ có một bộ áo phao làm sao có thể