Sếp già được chén nữ thư ký Jun Suehiro nõn nà, thuốc mà thất bại… Bây giờ không thể tiểu được đang ở trong đó… Con có thể giúp bà ấy không, Thèm thuồng cặp mông của nữ thư ký Jun Suehiro nõn nà cha cũng xấu hổ lắm mới tìm con. Đây không phải là đang nói… – Da?! Trần Tường Vi vốn là lấy hết dũng khí đến nói chuyện của nó với tôi, kết quả vào phòng gặp phải tình huống khẩn cấp như vậy thì nó thoáng cái đã sững sờ đứng tại chỗ. – Có phải Tường Vi tới rồi không? Tường Vi à… con… Con có thể giúp mẹ nữa không… Mẹ không được… Mẹ bị nghẹn… Ô ô ô… Hóa ra gần đây vợ mỗi ngày bôi thuốc càng ngày càng mẫn