Tag: ADN-298

Con trai đi vắng bố địt con dâu Tsumugi Akari vắng chồng

Con trai đi vắng bố địt con dâu Tsumugi Akari vắng chồng, vàng khi nhận được hồi âm từ email “nặc danh”, hiển nhiên làm mọi cách để lấy những thông tin cần thiết, nó thậm chí xin thằng Hạo gia nhập hội và sẵn sàng trả tiền cho việc gia nhập với giá cao… Thằng Hạo chỉ cười khẩy, nó từng bước đưa thằng Vinh vào mê trận do nó sắp đặt, với những yêu cầu khắt khe trong việc nhập hội, Bố chồng hiếp dâm con dâu Tsumugi Akari nõn nà như thông tin thành viên phải trung thực, do chủ hội nắm giữ… rồi đến phải có một đối tượng cụ thể trong việc đào tạo… tất cả đều được thằng Hạo bịa ra một cách thuyết phục, nó