Tag: Iioka Kanako

Chơi vợ trẻ của vợ khách hàng Iioka Kanako dâm đãng

Chơi vợ trẻ của vợ khách hàng Iioka Kanako dâm đãng, đâu. Mà bác cũng bảo Chúc cứ ra mặt đi, không phải chui nhủi theo dõi cháu như mấy hôm rồi đâu. Nếu muốn nói chuyện thì cứ gặp cháu mà nói trực tiếp, còn cháu không có chuyện gì với bác cả. Rồi Phương chỉ tay vào mặt N, giờ thì mắt Phương đã long sòng sọc lên, không còn chút nào gọi là hiền lành và “mèo con” rụt rè nữa cả. Có lẽ đây là giới hạn của Phương. Một người con gái có tự trọng và sĩ diện cao như em mà lại để người khác sỉ vả và coi thường như vậy rõ ràng là điều chưa từng xảy ra với mình,Địt tập thể vợ người bệnh Iioka Kanako thèm cặc nên cái bộc phát ra cũng là điều dễ giải thích. – Mày, giờ tao gọi mày bằng mày, vì với loại vô giáo dục như mày tao không phải tôn trọng, mày về mà giữ cái nhà mày trước khi đi lo chuyện người