Tag: IPX-572

Chuyến công tác sung sướng cùng nữ giám đốc Natsume Iroha lồn hồng

Chuyến công tác sung sướng cùng nữ giám đốc Natsume Iroha lồn hồng, ngang đây vào ban ngày tôi biết con đường mòn này, nó dẫn vào một công trình cao ốc đang xây dựng giữa chừng thì tạm dừng bỏ hoang, Chuyến công tác sung sướng cùng nữ giám đốc Natsume Iroha dâm đãng con đường này trước đây làm tạm để công nhân ra vào công trình, bây giờ cỏ mọc um tùm nếu vô tình đi ngang qua nhiều người cũng không biết là dẫn đi đâu. Vừa chạy sâu vào bên trong tôi vừa để ý quan sát xem có ai trong này không, chẳng có ai cả, đêm nay nhiều chuyện như ý quá, tôi khẽ mừng thầm trong bụng. – Anh vào đây làm gì vậy anh? – Em có vẻ lờ mờ đoán ra tôi