Tag: IPX-658

Đã già vẫn được địt nữ nhân viên Kaede Karen nõn nà

Đã già vẫn được địt nữ nhân viên Kaede Karen nõn nà, người khác phải dâng hiến thân xác vợ mình cho ông ta còn không ai được phép nhòm ngó đến vợ ông ta. Như vậy để xóa đi cái quá khứ nhơ nhớp và đáng tủi hổ khi phải dùng tiền và thân xác đàn bà để tiến thân, cũng là để hưởng thụ uy quyền của mình. Cho nên đàn ông trai tráng trong tỉnh không ai dám tơ tưởng đến phu nhân của bí thư. Động vào là phạm vào tru di cửu tộc rồi, Đã già vẫn được địt nữ nhân viên Kaede Karen nóng bỏng chết không có đất chôn ngu gì dính vào. Đến giai đoạn này thì bà ta hận chồng và hận Nguyệt nhiều nhất, hận Nguyệt không phải