Tag: IPX-662

Chuyến công tác sung sướng với nữ giám đốc Tsumugi Akari nhiều nước

Chuyến công tác sung sướng với nữ giám đốc Tsumugi Akari nhiều nước, cẩn thận hai tên đó và đi ép sát vào đường. Hai tên đó phóng xe máy qua chỗ cổng khách sạn rồi tên ngồi đằng sau bất ngờ rút súng ra và bắn vào người tên kia một phát sau đó bắn vào người tên Tuân. Hắn tính toán là khi bắn vào người tên kia thì tên kia sẽ tưởng cảnh sát bắn mình mà cũng nã đạn vào đầu tên Tuân, như vậy thì một viên đạn sẽ giải quyết được cả hai. Để cho chắc ăn thì hắn bắn bồi thêm một phát vào người tên Tuân. Nhưng mọi việc đã lệch với suy tính của hắn, Chuyến công tác sung sướng với nữ giám đốc Tsumugi Akari lồn hồng đúng là tên kia có theo