Tag: Iroha Natsume

Nam sinh chén luôn cô giáo chủ nhiệm Iroha Natsume dâm đãng

Nam sinh chén luôn cô giáo chủ nhiệm Iroha Natsume dâm đãng, mô hình của nhà chú ba cháu. Tức là để cho thằng Công ngủ với mợ, như vậy thì mợ sẽ có người để thỏa mãn không còn phòng không gối chiếc, Nam sinh chén luôn cô giáo chủ nhiệm Iroha Natsume dâm đãng mà thằng Công cũng có người để rèn luyện cho nó những kỹ năng chốn khuê phòng để sau này không làm vợ nó thất vọng. Cũng từ đó mà đặt trọng trách lên vai thằng Công để cho nó gánh vác và trưởng thành, là trụ cột của gia đình trong tương lai. – Nhưng nó đã bỏ đi biệt tăm biệt tích, đến nhà đẻ của nó còn không biết tin tức gì thì biết tìm nó ở đâu để nó quay về.