Tag: Itou Sena

Mối tình vụng trộm cùng vợ đồng nghiệp Itou Sena lồn múp

Mối tình vụng trộm cùng vợ đồng nghiệp Itou Sena lồn múp, Nhưng đến khi qua đây, gặp Huy bày cho trò chơi làm chó Phương mới mụ mị đi, Giám đốc già gạ tình vợ đồng nghiệp Itou Sena lồn khít quên hết tất cả luôn. Cô vui chơi cùng hai anh chàng này một hơi đến khuya mới trở về. Lúc Phương mở khóa vào nhà thì thấy đèn đóm tắt tối thui. Thằng Miên chắc đang ngủ, cô nghe giọng hắn ngáy như sấm, quảnh càng nằm chàng hảng ngủ ngay trên giường mình. Thấy hắn ngủ say tội nghiệp, cô không nỡ đánh thức hắn nên chẳng bật đèn đi thẳng ra nhà sau. Phương thay đồ rồi lại tắm sơ một lần nữa cho sạch. Phương rất yêu cơ thể