Tag: JUL-529

Lên đỉnh cùng em hàng xóm Jinguuji Nao nõn nà

Lên đỉnh cùng em hàng xóm Jinguuji Nao nõn nà đầu Thục và bất ngờ thúc một cú với lực vừa phải. Lúc nãy khi cái lưỡi của tôi do thám trong lồn của Thục thì nó cũng làm nhiệm vụ là mũi khoan thăm dò rồi. Nhờ vào việc đẩy lưỡi nhẹ nhàng vào cái màng đó thì tôi cũng có đánh giá về độ dày mỏng của lớp màng trinh mà tính toán lực đâm dương vật cho phù hợp. Cũng nhờ việc cái lưỡi quét qua mọi ngóc ngách mà tôi đã khám phá ra cấu trúc màng trinh của Thục như thế nào. Màng trinh của con gái bắt buộc phải có một hoặc nhiều lỗ nhỏ để thoát kinh