Tag: JUQ-071

Mối tình anh da đen và gái Nhật Ai Kano nứng lồn

Mối tình anh da đen và gái Nhật Ai Kano nứng lồn, mà giờ này mới vác mặt qua… Sinh đại diện tụi bạn, lí nhí nói: – Dạ cô… tại… tại tui em bận… – Bận… bận thật không… hay biết trước kết quả rồi nên không dám qua… – Tụi em… Cô nói với cả đám: – Thôi… đã đến rồi thì còn đứng đó làm gì… lên đây… Cô quay ra nhà trên, cả đám xầm xì dắt díu nhau theo. Tụi nó đứng chờ ở đó, Anh da đen cu to và em hàng xóm Ai Kano nhiều nước Phương đã để sẵn ba tờ giấy kiểm tra ở trên bàn mới phát cho từng đứa. Thằng nào thằng nấy nhìn bài mình, rồi nhìn bài nhau xì xầm. Phương thấy tụi nó đứng co ro. Cô nghĩ giờ mà la