Tag: JUQ-335

Nam sinh nhút nhát và chị bảo vệ Ririko Kinoshita thiếu thốn

Nam sinh nhút nhát và chị bảo vệ Ririko Kinoshita thiếu thốn , thì phải làm ngay, nếu như không có vấn đề gì thì cậu chạy lên liên hệ với phòng giáo dục huyện về việc này, ngày hôm qua cô giáo Hồng Tiểu Vũ gọi điện thoại cho tôi, hỏi về việc bàn ghế học sinh chuẩn bị đến đâu rồi, tôi đã hứa là trong thời gian ngắn nữa sẽ có, Hình phạt cho nam sinh trộm đồ của chị bảo vệ Ririko Kinoshita lồn múp làm sao bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ ra nguồn tiền từ đâu, có để làm bàn ghế cho học sinh ở toàn huyện đây này. Trọng Hải đau đầu nói. – Trong huyện không xuất ra được số tiền này sao chủ tịch? Cũng có bao nhiêu đâu? – Biết là chẳng có bao