Tag: Kanaya Uno

Làm mang bầu vợ đồng nghiệp Kanaya Uno cuồng dâm

Làm mang bầu vợ đồng nghiệp Kanaya Uno cuồng dâm, cũng đã vào phòng và lại nằm cùng Quỳnh. Nguyệt thì lại hỏi tôi về thứ tự ưu tiên làm tình đợt này để Nguyệt có sắp xếp và chỉ đạo mọi người phối hợp cho hợp lý. Tuyết thì đã nghe được những lời tôi nói với Quỳnh nên Tuyết cũng đã leo lên giường và bảo Quỳnh nằm một lúc nữa rồi cùng lên giường nằm với Tuyết. Từ trước đến nay, Làm mang bầu bồ của bạn Kanaya Uno vắng chồng dù cho số người phụ nữ được ngủ chung giường với tôi có thay đổi như thế nào thì Tuyết và Lan vẫn không thay đổi vị trí, mỗi người một bên. Trước kia cũng ở trên chiếc