Tag: PPPD-931

Ngủ lại nhà sếp nữ Horiuchi Mikako vắng chồng

Ngủ lại nhà sếp nữ Horiuchi Mikako vắng chồng, cho mày một cô vợ trẻ đẹp ngon lành nhớ chưa. Giờ mày nghe lời anh, nếu bà gọi mày lên ngủ với bà thì mày cứ ngủ, có thể đòi hỏi bà sóc cho ra. Đợi 1, Ngủ lại nhà em đồng nghiệp Horiuchi Mikako dâm đãng 2 hôm nữa rồi mày mới được địt bà nhớ chưa. Ngoan nghe lời tao thì muốn cái gì cũng có, tao mua điện thoại cho mà chơi game. – Này lại đây, anh dặn này. Lát nữa nếu bà có gọi mày ngủ với bà ấy thì mày cứ nằm một lúc rồi đòi bà mút buồi cho mày giống như là mẹ mày mút cho mày ấy. Nếu bà không chịu thì mày cứ nằng nặc đòi được về ngủ với mẹ để được