Tag: PRED-300

Ông bố hồi xuân chén luôn nàng dâu Ai Hoshina ngọt nước

Ông bố hồi xuân chén luôn nàng dâu Ai Hoshina ngọt nước, sở vô cùng để ép con gái nhà ông và gia đình ông chịu kiếp chồng chung thì mới cho thuốc giải. Thuốc độc phát tác hàng năm nên cả gia đình ông ta không ai dám hé răng nửa lời tiết lộ sự thật về gia đình họ, sợ họ trả thù không cho thuốc giải thì cả nhà chết. Mấy năm gần đây thì cũng qua vài chục năm họ im lặng rồi nhà họ Hứa mới không cho độc tính phát tác nữa đó. Vì thế mà thấy tình trạng của nhà họ ông ta rất đỗi vui mừng, Bố chồng lén lút địt con dâu Ai Hoshina thiếu thốn ông trời quả thật có mắt. – Đúng đó, đúng đó… tôi cũng vừa mới nghe biết