Tag: SSIS-948

Bị vắt kiệt tinh trùng bởi nữ đồng nghiệp Aika Yumeno nứng lồn

Bị vắt kiệt tinh trùng bởi nữ đồng nghiệp Aika Yumeno nứng lồn , cho đến 5 điểm như Sinh thôi… – Dạ cô… Bàn bạc công việc, Ngủ nhờ nhà nữ đồng nghiệp Aika Yumeno gợi cảm tính toán với tụi nhỏ xong thì cô đuổi tụi nó về. Thằng nào thằng nấy đều có vẻ luyến tiếc không muốn đi, cứ muốn ở đó ngắm nghía cơ thể của cô giáo thôi. Bữa nay Phương chưa được chung đụng với ai cả, cô cũng thấy hứng lắm nhưng cô không thể dễ dãi cho tụi nhỏ nó chịch được. Cô phải xem đó như hình phạt cho tụi nó đặng sau này nó còn phấn đấu học, chứ giờ cô mà chiều tụi nó riết, đâm ra tụi nó sẽ hư mất. Phương tỏ ra rất cương quyết với