Tag: SSIS-994

Bạo dâm cùng chị của bạn thân Kasai Reona lồn hồng

Bạo dâm cùng chị của bạn thân Kasai Reona lồn hồng, cô thì chắc cô không sống nổi ở đây luôn đó chứ. Những suy nghĩ hiểm nguy, thiệt hơn đó làm Phương chùn bước, không dám mạo hiểm tiến xa hơn, đi vào màn đêm âm u kia. Theo đúng những gì bàn bạc với nhau, sau giờ tan học buổi sáng là tụi học trò đã tụ tập lại nhà của Phương để phụ cô sắp xếp lại đồ đạc nhà cửa. Hổm rày nhiều lần Tuấn cũng chủ động đề nghị sẽ giúp cô rồi nhưng Phương vẫn còn ngại ngại nên cứ thoái thác cậu ta, mà nếu chỉ có mình cô tự dọn thì lâu lắm, Thanh niên bị phá trinh bởi bạn thân của người yêu Kasai Reona nhiều nước có tụi học trò đến giúp vậy