Thác loạn tập thể cùng vợ hàng xóm Jinguuji Nao cuồng dâm , ruổi trên thân thể mê người của An Ngọc Mị. Trong phòng vang lên thanh âm nhục dục, phiêu đãng bất tận. Sai ngày hôm đó, Nguyễn Giai Oánh sợ hãi chạy mất, làm Chu Hằng có chút tiếc hận. Lại nửa tháng sau, Lâm Phức Hương thành công đột phá Tụ Linh Cảnh, người của Chu gia cũng đã đến. Ngoài ý liệu là, Chu Định Hải không đồng ý Chu Hằng thành hôn với An Ngọc Mị ngay hiện giờ, Kế hoạch địt tập thể vợ đồng nghiệp Jinguuji Nao nõn nà nói nhất định phải chờ