Thầy giáo gạ tình phá trinh bé học trò Nanase Asahina gợi cảm, phải vội đưa mắt ra hiệu. Lúc nãy tôi chỉ nói một hai câu là Nguyệt hiểu và nghĩ ra câu chuyện để nói với ông bà của Yến ngay, Thầy hiệu trưởng số hưởng và em nữ sinh Nanase Asahina gợi cảm còn Xuân thi tôi chưa kịp nói. – Chắc cô không nhớ đó thôi, vì cô ấy sống tại Pháp nhưng mà là người gốc Việt sang bên đó nên cũng không khác gì người mình cả. Cô không nghĩ là họ là người Pháp vì đến cái tên cũng gọi theo tên khi còn ở VN. – Đúng đấy cái con bé này lại nói leo, để nguyên nghe cô Nguyệt nói câu chuyện xem nào. – Cô ấy rất hài lòng và rất thích chị Xuân