Thỏa mãn cơn nứng giúp vợ hàng xóm Mino Suzume nóng bỏng , tính của hắn được hắc kiếm lặng lẽ cải tạo đã đạt đến mức đáng sợ, cộng thêm hắn luôn suy xét Lăng Thiên Cửu Thức, Phim set doggy vợ hàng xóm Mino Suzume dâm đãng thứ thâm ảo hơn đặt trước mặt hắn cũng vô cùng đơn giản, nhanh chóng nắm giữ được ảo diệu trong đó. Minh Ngọc Công tổng cộng có 10 tầng, sau khi luyện đến cảnh giới tối cao, thân thể có thể sánh với vũ khí hình người! Công pháp cũng không khó luyện, khó là trước khi tu luyện phải ngâm