Vừa dậy thì đã được chén vợ của chú Kana Morisawa gợi cảm , tình khiến cho một vị Cấm Kỵ phải nhượng bộ lui binh. Hiện tại hắn đã say mèm sau cả tháng thời gian tiếp rượu nồng nhiệt. Hết cách rồi, để ăn mừng Bá Chủ trở về, Phim sex thanh niên mới lớn địt vợ chủ nhà Kana Morisawa cuồng dâm toàn bộ Nhất Thế Vũ Trụ khắp nơi đều mở yến tiệc linh đình, hắn ghé qua nơi nào đều bị vô số người đến mời rượu, vừa mới ngà ngà say trở về lại bị đám em vợ lôi ra uống đến long trời lỡ đất. Hiếm có cơ hội vui vẻ một trận, hắn cũng chẳng