Vụng trộm tại chỗ làm cùng nhân viên siêu thị Julia thiếu thốn , rằng hắn khua môi múa mép, nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt hắn, nàng liền vô thức tin tưởng. Chẳng trách tên khốn này có nhiều nữ nhân như vậy, Vụng trộm tại chỗ làm cùng nhân viên siêu thị Julia thiếu thốn thủ đoạn của hắn ngay cả bổn tọa cũng sắp trụ không nổi a… “Sắp tới ta sẽ an trí Lạc Gia ở phụ cận Tu La Giáo để mẫu thân thuận tiện chiếu cố.” Lạc Nam mở miệng nói: “Nhờ nàng phân phó cường giả của Tu La Giáo trông nom Lạc Gia giúp ta.” Mẫu thân phải ở chỗ bà ngoại tu luyện, mà Lạc Gia vốn là gia tộc ở Tây Châu, sau khi Mê Linh Sâm Lâm di