Anh chàng độc thân may mắn và vợ hàng xóm Mitani Akari mông đẹp , thì sao? Ngày hôm qua Chu Hằng đã thi triển qua vài thức Phi Bộc Kiếm Pháp, Thanh niên số hưởng gạ tình vợ đồng nghiệp Mitani Akari nhiều nước lại còn rất tinh thâm, nếu không phải đại tiểu thư dốc lòng truyền thụ thì làm sao có thể được? Sương Hàn Kiếm là thứ đại tiểu thư coi trọng nhất, là thứ luôn không rời khỏi người, bị người chạm vào cũng tức giận, huống chi là đưa cho người khác! Nhưng mà thanh kiếm này lại xuất hiện ở trong tay Chu Hằng, trong tay một nam