Nam sinh số hưởng được chơi chị bạn học Sakura Tsuji lồn hồng , Nhược Trần còn đang bế quan tấn công Khai Thiên Cảnh, có thể tới đúng lúc hay không là một vấn đề lớn à. – Các ngươi phải tin tưởng hắn! Cổ Tư vẻ mặt bình tĩnh, cho dù trời sập xuống cũng không khiến cho nàng biến sắc. – Quỷ hẹp hòi có thể thắng? Lâm Phức Hương khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, Thanh niên bị phá trinh bởi chị của bạn thân Sakura Tsuji lồn khít vội vàng nhìn sang Cổ Tư. – Ừ! – Thật sự? – Trực giác là như thế! Cổ Tư gật gật đầu. Trực giác? Lâm