Dạy làm tình cho em của bạn gái Shion Yumi mông đẹp , Thi Cốt và Oán Linh cũng không phát hiện được sự tồn tại của người này. Thân ảnh cảm thấy thú vị, nhếch miệng lên tiếng: “Lâm Tích!” “Nơi này rất thích hợp cho Vong Linh a…” Lạc Nam vuốt cằm đánh giá không gian ở bí cảnh thứ ba. Hắn vượt qua bí cảnh thứ hai mà không rơi vào dù chỉ là một Trận Pháp Thiên Nhiên nào, Dạy làm tình cho em của bạn gái Shion Yumi khát tình bất quá bởi vì trận chiến với Diệm Lãnh làm mất không ít thời gian nên vẫn bị không