Chán vợ nên gạ tình em đồng nghiệp Aika Yamagishi thèm cặc , hỏi. Thảo: Lúc con với mẹ về lấy đồ là con chia tay luôn đó, đồ sở khanh. Mình: Sao, vụ gì kể dượng nghe coi. Thảo: Lúc học 12 con quen nó, Phim sex chén luôn bạn của vợ Aika Yamagishi lồn hồng mà mẹ biết nên cấm, nói tập trung học, con với nó tạm xa nhau để thi, lúc con đi vô Sài Gòn, nó hứa tùm lum, nào là chờ học xong về cưới, nào là anh rảnh anh vô thăm em, nào là để anh xin vô Sài Gòn học nghề để ở gần em. Lúc con về là nó sắp cưới, vợ nó có bầu